«Πάει καιρός που ακούστηκεν η τελευταία βροχή…

Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος

Τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους…

Και πλάι απ’ το νερό που στάζει συλλαβίζοντας

Ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο!»

Οδυσσέας Ελύτης

Ημερολόγιο 2016 - Page 014